Usluge

  • Vođenje  glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija (Analitika kupaca i dobavljača).
  • Izrada kalkulacija robe,evidentiranje promena u magacinskom i robnom poslovanju.
  • Obračun zarada  i izrada prateće dokumentacije za isplatu zarada ( Obrazci OPJ,OD) kao i priprema virmana za plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.
  • Izrada obrazca M-4 radi upisa staža zaposlenima.
  • Porez na dodatnu vrednost-kontrola ulaznih računa,obračun PDV-a,vođenje propisane evidencija PDV (Knjiga ulaznih i izlaznih faktura)
  • Evidencija i obračun amortizacije za osnovna sredstva,( knjigovodstvena i amortizacija za izradu poreskog bilanasa.)
  • Izrada godišnjeg računa preduzeća (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks)
  • Izrada Poreskog bilansa, poreska prijava poreza na dobit, pojedinačna poreska prijava.
  • Analiza poslovanja i obračun rezultata po zahtevu klijenta.
  • Upozoravanje na računovodstvene nepravilnosti, čime obezbeđujemo organizovano i pravilno vođenje poslovnih knjiga.